Onderzoeken in de zorg

De afgelopen jaren heeft Sense to Connect meerdere onderzoeken gedaan naar de bijdrage van geur in de zorg. Wij hebben hierbij zowel gekeken naar de resultaten van geur in de langdurige zorg zoals jeugdzorg en psychogeriatrische zorg als ook ziekenhuiszorg waarbij we onderbouwen dat geur echt van meerwaarde is in de zorg.

Meer dan 500 Psycho biografische anamneses afgenomen

Wij willen graag een aantal resultaten met u delen waarbij blijkt dat geuren, ook wanneer je deze niet ruikt, daadwerkelijk werkt voor de client of patiënt. Geuren kunnen op verschillende manieren worden ingezet bijvoorbeeld een geur in groepsverband maar ook specifieke geur voor 1 persoon. Deze specifieke geur plaatsen wij niet zomaar maar daar gaat altijd een Psycho biografische anamnese aan vooraf. Wij hebben inmiddels meer dan 250 van deze anamneses afgenomen. Door dit onderzoek zijn wij in staat om de geur zo op de persoon af te stemmen dat het mogelijk is om iemand echt weer het juiste ritme te laten krijgen en weer een stuk plezier in zijn of haar leven. Benieuwd naar die resultaten, lees dan eens een aantal van onze blogs waarin we deze delen.

Door geur van trauma naar rust in je hoofd.

Geur helpt bij het verdriet om zijn verdronken zoontje.

Graag willen wij je op deze pagina meenemen in de resultaten die wij in de zorg hebben gerealiseerd.

Onderzoek bij Jeugdzorg

Bij de onderzochte locaties wonen zeer getraumatiseerde jongeren in een woongroep met begeleiders die wisselende diensten hebben. De jongeren leren hier hoe ze zelf hun gedrag kunnen aanpassen.

Interactie in de groep

Gemiddelde duur van de positieve interactiemomentenGeur helpt wel om de “pieken” eraf te halen en de sfeer wordt beter (beoordeeld) met geurondersteuning. De periode van positieve interactie in de groep is langer en de irritatie tussen de jongeren is een stuk minder.

Duur irritatie tussen jongeren met en zonder geur

Hier zie je mooi dat geur onbewust zorgt voor meer ontspanning bij de jongeren. Meerdere locaties geven ook aan dat het lijkt dat de huiskamer met geur meer gebruikt wordt. Er blijkt ook dat de jongeren ook geen overdosis aan medicatie meer hebben genomen en veel minder ontregeld zijn.

Psycho biografische amnese in de jeugdzorg

Bij een aantal jongeren is een psycho biografische anamnese afgenomen waardoor voor deze jongeren een specifieke en eigen geur is uitgezocht die hen ondersteund.

Slaapbeoordeling jongeren

Deze jongeren hebben minder ongelukjes in de nacht en de slechte slapers kunnen beter doorslapen. Overall wordt de slaap met een ruime voldoende beoordeeld bij alle jongeren die een geur op hun kamer hebben.

Verkorting van hersteltijd na interventie of therapie

Mooi is vooral om te zien dat de hersteltijd van de jongeren na een interventie of therapie korter is geworden. De keren dat deze een uur of langer zijn, zijn met geur nog een zeldzaamheid. De kortere hersteltijd is ook één van de positieve punten die tijdens de evaluatiegesprekken wordt genoemd door de begeleiders.

Aantal jongeren per hersteltijd met en zonder geur

Geurondersteuning bij Verpleeghuizen

Het onderzoek is gestart vanwege een zeer onrustige vrouw op de groep. De vraag was wat zal het doen voor haar en daarbij wat zullen andere positieve effecten zijn op de groep.

Uitkomst 1: Gevoel bij de ruimte door het personeel en de rust en sfeer op de afdeling

Ondanks dat dit geen doel op zich was zien wij wel dat het personeel zich plezieriger voelt in de ruimte met geur.

Daarnaast zien we dat de rust op de groep is toegenomen bij het gebruik van geur.

Uitkomst 2: De rust en gemoedtoestand van de bewoonster

Het eerste doel van het onderzoek of de bewoonster rustiger kan zijn op de afdeling, daar zien we duidelijk een sterke positieve invloed van geur. Zowel de rust als gemoedtoestand van de bewoonster zijn sterk toegenomen. Dit wordt ook zo ervaren op de afdeling aangezien de bewoonster ook doorslaapt in de nacht en rustiger is overdag.

 

Onderzoeksresultaten psychogeriatrie afdeling

Op de psychogeriatrische afdeling zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd. De resultaten daarvan nemen we graag met je door.

Doelstelling 1: Verminderen stankoverlast

Nulmeting onprettige geuren

De gang wordt als ruimte veel beter beoordeeld. Hierdoor is het zorgpersoneel ook meer ontspannen. Bij de nulmeting gaf 100% van de respondenten de gang een onvoldoende bij de vraag “hoe voelt deze ruimte vandaag aan?”. Bij de tussenmeting met geur was dit nog 20%.

Aanwezigheid onprettige geuren tussenmeting

Doelstelling 2: Minder onrust bij bewoners

Tijdens de dagdienst wordt er minder onrust bij de bewoners ervaren door het zorgpersoneel. De onrust begon voor de geurondersteuning vaak om 16:30uur bij de dienstwissel en na het avondeten en in de nacht. Op deze momenten is de onrust onder de bewoners sterk afgenomen na het inzetten van de geurondersteuning.

Onrust bij de bewoners zonder geur

Onrust bij de bewoners met geur

Nachtelijke onrust

Ook in de nacht is de beleving van de onrust van de bewoners sterk verminderd. Er wordt na het inzetten van de geur geen onrust meer ervaren.

Onrust bij de bewoners in de nacht

Verbetering onrust in de nacht met geur

Het aantal bewoners wat in de nacht zijn bed uitkomt is verminderd. Bij de nulmeting waren dit er tussen de 3 tot maximaal 10 per nacht. Na het inzetten van geur is het aantal verminderd naar maximaal 4, maar er komt ook regelmatig geen enkele bewoner het bed uit.

Doordat de bewoners minder onrustig zijn in de nacht en beter doorslapen, slapen er ook minder bewoners gedurende de dag. De bewoners die overdag wel slapen, slapen dezelfde tijd of minder ten op zichtte van voor de geurondersteuning. De respondenten geven aan dat de bewoners later wakker worden in de ochtend.

Endoscopie afdeling ziekenhuis

Minder spanning bij de patiënt

Toename emoties patient wanneer deze naar de behandelkamer mag
Meting zonder geur
Toename emoties patient naar de behandelkamer met geur
Meeting met geur

Wanneer patiënten naar de behandelkamer begeleid worden nemen een aantal emoties standaard toe. Er is te zien dat met het gebruik van geur in de wachtkamer deze emoties minder toenemen. De geur heeft hier een positief effect op.

Om welke emoties gaat het dan

De beoordeling van de emoties van de patiënten door het zorgpersoneel laten duidelijk zien dat de gemiddelde patiënt minder gespannen, angstig, onzeker, zenuwachtig en onrustig wordt ervaren met geur.

Soort emotie zonder geur
Meting zonder geur
Soort emotie met geur
Meting met geur

Wil je meer weten over onze onderzoeken of ben je geïnteresseerd om een onderzoek op jouw locatie uit te laten voeren?

Mail dan naar;

mirjam@sensetoconnect.nl

 

Bekijk ook onze zorg brochure

Zorg Brochure