Automutilatie bij verstandelijk gehandicapten

De situatie:

Een woonlocatie voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking, gaf aan dat er twee bewoners waren met extreme onrust. Beide hadden een sterke toename in automutilatie. Automutilatie is het woord voor zelfbeschadiging of zelfverminking, zoals gebruikt in de geneeskunde in het algemeen, in de psychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in het bijzonder.

Dit is in eerste instantie erg vervelend voor de mensen zelf, alsmede voor de medebewoners en de verzorgers. Andere bewoners reageren hierop en zo wordt de totale groep onrustig. Mensen die automutileren zijn niet of nauwelijks bereikbaar op dat moment.

 

 

Oplossing

Aanpak: Na de afname van een psychobiografische analyse konden we de juiste geur bepalen.

Elke ervaring koppel je automatisch aan een geur. Deze geur(en) worden geruisloos opgeslagen in je brein. Elk mens heeft positieve en negatieve ervaringen. De kunst is om de fijne ervaringen uit iemands leven te koppelen aan geur(en) en dit ook voor de negatieve geur(en). Zo kom je tot een juist geur aanbod per bewoner.

Deze geur wordt in een zeer lage dosering aangeboden op de slaapkamer van de besproken bewoner, in een geur machine die met een programma makkelijk stabiel en veilig te verspreiden is. https://sensetoconnect.nl/product/geurmachine-small-app-controlled-verneveling/

Voor de bewoners hebben we gekozen voor:

https://sensetoconnect.nl/product/comfort-care-de-geur-voor-zorg-van-sense-to-connect/

https://sensetoconnect.nl/product/feels-like-home/

Het doel van deze test is: Vermindering in automutilerend gedrag met behulp van geur

 

Geur vermindert automutilerend gedrag bij verstandelijk gehandicapten

Resultaat

Resultaat:

Beide bewoners waren in de eerste dagen rustiger en na een week constateerde men dat beide bewoners minder automutileerden.

Na vier maanden was dit nog steeds het geval en is de testperiode als succesvol bevonden.

Zo mooi om dit proces mee te mogen maken, dat we weer mensen kunnen helpen met onze geuren. Fijn voor de bewoners, hun omgeving en familie leden. De kracht van geur!